Blokovi za pisanje

Blokovi za pisanje

Blok za pisanje s otisnutim osnovnim podacima vašeg poduzeća, obrta, a koristimo ga u svakodnevnom radu za pisanje raznih podataka. Obično ih izrađujemo u standardnim dimenzijama A4, A5, A6, 10 x 10 cm. Ovisno o Vašim potrebama možemo ih doraditi na različite načine (lijepljeno u zaglavlju, perforirano i klamano, spirali uvez…). Najčešće ih tiskamo na 80 g. papiru. Blok za pisanje može sadržavadi broj lista od najmanje 25 -50 za manje pa do 100 i više za veće formate papira.
Kako je blok za pisanje pored svoje osnovne uloge i odličan oblik promocije, često se izrađuje za potrebe kongresnih događanja. Blokovi se koriste u uredu, terenskom radu, poslovnom putovanju, na sastancima…

Rok izrade

Rok izrade blokova za pisanje ovisi o pripremljenosti vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno blokove za pisanje dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade od 3 do 5 radnih dana. Ukoliko naručite ponovni tisak blokova, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak, rok može biti kraći.

Cijene

Cijene osnovnih modela i veličina.
Za složenije izrade molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama kako bi kalkulacija cijena blokova bila što točnija.