Karte i ulaznice

Karte i ulaznice

Ulaznice ili karte za koncerte ili važnije društvene događaje rade se u blokovima s perforacijom, obično su numerirane kako ne bi došlo do protuzakonite manipulacije. Koriste se i za razne sportske manifestacije.

Rok izrade

Rok izrade ulaznica u ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Ukoliko ih  naručujete prvi puta tada je prvo potrebno karte dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Ako naručujte  ponovni tisak, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu (po našim standardima ), rok može biti  kraći.

Za izračun cijene izrade ulaznica molimo vas da nam pošaljete mail s potrebnim informacijama.