Memorandumi

Memorandum

Memorandum je papirna podloga za izradu službenih dokumenata, dopisa ili računa. Najčešće sadrži logotip tvrtke sa  podacima kao što su adresa, telefon, fax, web stranica, e-mail. Ovisno o vrsti dokumenta, može sadržavati i druge podatke.

Formati

Format memoranduma je najčešće A4 (210 x 297 mm) ali ukoliko se radi o nekom memorandumu za specijalnu namjenu može biti i drugih formata kao što su A5 (148,5 x 210 mm) ili American (100 x 210 mm )

Papir

Papir za tisak memoranduma može biti fotokopirni 80 – 90 gr, offsetni 80-90 gr, a na zahtjev radimo i na posebnim papirima.

Tisak

Tisak memoraduma u  ponudi do količine od 1000 komada vršimo u digitalnom ili inkjet tisku uz krattke rokove izrade.
Veče količine vršimo u offset tisku gdje je rok izrade nešto duži.